71e Kuurne-Brussel-Kuurne | Zondag 03 Februari 2019

Topsport Vlaanderen

Beste sportliefhebber,

Vlaanderen wil zich blijven profileren als een regio waar een goed sportklimaat heerst en waar sport een sociale en maatschappelijke rol vervult. Het Vlaams sportbeleid is er dan ook op gericht de sportparticipatie te verhogen. Als Vlaams minister van Sport wil ik  zoveel mogelijk mensen aanzetten om ieder op zijn niveau, zo geregeld mogelijk te laten sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden.

Topsport heeft in dat opzicht een voorbeeldfunctie. Topatleten kunnen inspireren en jong en oud stimuleren om meer en beter aan sport te doen. Op belangrijke topsportevenementen met internationale topconcurrenten, kunnen onze Vlaamse topsporters en beloftevolle jongeren hun rol als (sport)ambassadeur maximaal waarmaken. De Vlaamse overheid reikt topsporters en organisatoren van topsportevenementen daarom graag de hand om dit ook op Vlaamse bodem samen waar te maken.

De Vlaamse overheid biedt ondersteuning aan internationale topmanifestaties in Vlaanderen en Brussel. Deze evenementen moeten Vlaanderen een positieve internationale uitstraling bezorgen.  Ze kunnen onze getalenteerde atleten optimale ontplooiingsmogelijkheden bieden om topsportprestaties te leveren op Europees en wereldniveau. De jonge talenten krijgen op hun beurt de gelegenheid om internationale ervaring op te doen voor het eigen enthousiaste publiek.

Het ondersteunen van actieve topsportpartners is om al de hierboven genoemde redenen dan ook een belangrijk onderdeel van het Vlaams sportbeleid. Deze toporganisatie voldoet aan al de door de Vlaamse overheid vooropgestelde doelstellingen zoals vastgelegd in het Vlaams sportbeleid via de criterialijst Topsport Vlaanderen.

Geniet van het sportieve spektakel dat u te zien zal krijgen en laat het een inspiratiebron zijn om ook zelf aan het sporten te slaan!


Met sportieve groeten,

Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport


Powered by ExsitedHosted by EFFIX