Maatregelen van toepassing op de wielerwedstrijd ‘Kuurne-Brussel-Kuurne’ dd zondag 28 februari 2021:

Algemene info :

Start: Kuurne, Brugsesteenweg: 12 uur

Startzone : Brugsesteenweg van kruispunt met Kattestraat tot kruispunt met Boomgaardstraat
Aankomst : verwacht te Kuurne, Brugsesteenweg: 17.00 uur
Aankomstzone : Brugsesteenweg van kruispunt met Rijksweg tot kruispunt met Kattestraat

Politiebesluit gouverneur W-VL :

Op 18 februari 2021 heeft de provinciegouverneur van West-Vlaanderen een politiebesluit genomen met maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.  Deze maatregelen gelden voor de provincie West-Vlaanderen.

  • Publiek is niet toegelaten aan de aankomst- en vertrekzones, alsook langsheen de volledige parcoursen tijdens  de doortocht van de wielerwedstrijden.
  • Niet van toepassing op de sporters (deelnemers), de technische omkadering van de deelnemers van de wielerwedstrijd  en de organisatiemedewerkers van de wedstrijd.
  • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht langsheen het volledige parcours van de wielerwedstrijd en dit telkens vanaf  één uur voor tot één uur na de verwachte doortocht.  Deze mondneusmaskerplicht geldt zowel  voor de organisatiemedewerkers,  de technische omkadering van de deelnemers als de sporters (deelnemers) tot het moment dat zij zich naar de startplaats  van de wedstrijd begeven en bij interviews en tijdens de podiumceremonie.
  • Het mondneusmasker mag alleen voor de strikt noodzakelijke tijd worden afgezet, met name voor de duur om te drinken en te eten, om te roken/vapen, om de neus te snuiten  of om te liplezen voor doven en slechthorenden.
  • Het organiseren van randactiviteiten of andere bijkomende commerciële activiteiten is verboden langsheen het volledige parcours van de wielerwedstrijd.
  • Het is verboden om een ‘particuliere’ drone te laten stijgen, landen of  vliegen in een perimeter van 500 meter langs weerszijden van het parcours van de wielerwedstrijd  vanaf één uur voor tot één uur na de verwachte doortocht.


Deze maatregelen gelden tot 5 april 2021.

Beleef de koers thuis!

De oproep aan de wielersupporters klinkt eenduidig. “Beleef de koers thuis. Voor het scherm of via de radio. Woon je langs het parcours, hou dan rekening met de maatregelen én met het samenscholingsverbod van maximum vier personen.”

De politie zal deze maatregelen controleren, en streng optreden en verbaliseren indien nodig. Dus: kijk op tv en vermijd een pv.

Bewoner Kuurne

Concreet voor bewoners van bovenstaande START en AANKOMSTZONE: 

  • Iedere woning heeft 2 witte polsbandjes ontvangen om vanuit de woning de zone te verlaten of de zone binnen te komen om zich naar de woning te begeven.  Aan te raden is vooraf uw wagen buiten te zone te parkeren indien men deze zou nodig hebben.
  • Het is voor bewoners NIET toegelaten om zich in de start- of aankomstzone op te houden.

Voor meldingen/vragen Kuurne :
info@kuurne.be en telefoonnummer 056/73.71.11

Bewoner Kortrijk

Verkeers-en /of parkeervrije straten

1° doortocht : ± 16.15 u

Bad Gotesberglaan – Beekstraat – Oudenaardsesteenweg – Zwevegemstraat – Plein – Gentsesteenweg

2° deel : ± 16.35 u

Brugsesteenweg – Overleiestraat – Budastraat – Leiestraat – Grote Markt – Doorniksestraat – Wandelweg – Zwevegemstraat – Plein – Gentsesteenweg

Voor meldingen/vragen Kortrijk :
1777 of 1777@kortrijk.be

Pin It on Pinterest

Share This